Anasayfa / İYİ PARTİ HABERLERİ / Corona Virüsün Belirsizliği Sanayicileri Endişelendiriyor

Corona Virüsün Belirsizliği Sanayicileri Endişelendiriyor

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konyalı Sanayicilere verilen teşviklerin yetersiz olduğunu belirterek, Corona virüs sürecinin belirsizliği nedeniyle Sanayicilerin olumsuz yönde etkilendiğini ifade ederek şu sözlere yer verdi.  

“Geçtiğimiz Mayıs ayında Konya Sanayi Odası, üyelerine yönelik Corona Virüs Ekonomik Durum Araştırması yapmıştır. Bu araştırmaya göre Sanayicilerin sorunları, hedefleri ve geleceğe dönük planlarını kapsayan bazı sorular sorularak gelen cevaplar raporlanmıştır. Araştırmaya katılan firmalara 2020 yılına yönelik beklentilerin ne olduğu sorulduğunda; % 21.40 bu yıl daha iyi olacak, % 27’si geçen yıl ile aynı kalacak. % 51.60’da geçen yıldan daha kötü olacak şeklinde yanıt vermiştir. Bu durumda sanayicilerimizin 2020 yılı için olumsuz görüşleri hakimdir. Bununla birlikte 2021 yılına yönelik beklentileri ise olumlu olarak belirlenmiş. Ancak bu olumlu düşünceye rağmen firmaların önemli bir kısmı gelecek öngörüleri ile ilgili planlar yapmadığını Konya Sanayi Odasının araştırma raporunda belirtilmiştir.

Araştırmaya katılan firmalara sorulan sorulara ve cevaplara bakacak olursak: “Firmaların ekonomik anlamdaki öncelikli sorunları” sorulmuştur. İlk sırada %20.73 ile piyasalardaki durgunluk, ikinci sırada %18.13 Nakit Sıkıntısı, üçüncü sırada %16,8 ile Girdi Maliyetlerindeki Artış ve sırasıyla Talep Yetersizliği , Dış Ticaret Pazar Daralması, Nitelikli Eleman ,Üretimin Yavaşlaması ve diğer sebeplerin takip ettiği belirtilmektedir.

“Corona virüs Krizi Sonrası Firmaların Genel Durumu İle İlgili Öngörüleri” sorulduğunda %46,2’si durağanlık, %25,8’inin belirsizlik ve %9,4’ü küçülme öngördükleri cevabını verirken %18,6’sı büyüme öngördüğü cevabını vermişlerdir.

“Firmaların Corona virüs sürecinin sonucunda 2020 yılında gelir beklentileri durumu nasıl ?” diye sorulduğunda %60,2’si azalış, %31,4’ü değişme beklemediklerini %8,4’ü ise artış beklediklerini belirtmişlerdir. Firmalar kısa vadede süreçte herhangi bir iyileşme beklemedikleri için gelirlerinde de herhangi bir artış hatta azalış beklediklerini ortaya koymuşlardır.

“Corona virüs sürecinde firmanızı endişelendiren hususlar nelerdir?” sorusuna: %26,86’sı ödemeler dengesi, %20,33’ü çalışanların sağlıklarını korumak, %16,61’i uluslararası ticaret, %15,37’si müşteri kaybı, %14,46’sı tedarik zincirindeki aksamalar ve %6,36’sı fon bulma olduğunu belirtmişlerdir.

“Corona virüs Sonrası Ülkemizi Bekleyen En Önemli Sorun Nedir?” sorusu sorulduğunda %73,8’i Ekonomik Sorunlar ve Kriz, %15,4’ü İşsizlik, %2,8’i Siyasi İstikrarsızlık” cevabını vermişlerdir.

“Konya Sanayi Odasının bazı anket soruları ve firmaların cevapladığı doğrultuda hazırlanan bu rapor sanayicilerimizin Corona Virüs sonrasındaki sürecin belirsizliğinden kaynaklanan tedirginlikleri ortaya koymaktadır. Bununla birlikte yapılan araştırmada firmaların girdi maliyetlerinde kur farklarına bağlı bir yükselmenin olduğunu belirtilmiş, firmaların büyük çoğunluğu kısa çalışma ödeneğinden yararlandıklarını, hükümet tarafından açıklanan desteklerin dağıtımı sürecinde küçük firmalara adaletsiz davranıldığı firmalar tarafından belirtilmiştir. Yine KDV, SSK ve vergi borçlarının ötelenmesinin yanında af edilmesi notasında bazı firmalar görüşlerini bildirmişlerdir. Hazırlanan rapora göre firmaları en çok endişelendiren bir diğer nokta ise Corona virüs sürecinin belirsizliği ve firmaların ne yapacaklarını bilememesine sebep olduğu rapora yansımıştır.”

Konyalı Sanaayicilerimiz Daha Çok Teşvik Hak Ediyor

“Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı ülke genelinde yatırımcılar için teşvik vermeye devam ediyor. 2. Bölgede yer alan Konya’da 2019 yılında yatırım teşvik alanların listesi ve miktarı yayınlandı. Konya’da teşvik belgesi verilen 193 yatırımcıya 7 milyar 858 milyon 417 bin 491 TL’lik sabit yatırım sağlanacak. Konya’mız gerek Sanayii alanında gerekse diğer alanlara daha çok üretim yapacak kapasiteye sahiptir. Yeterli teşvikler verildiğinde daha fazla istihdam olanağı ile işsizlik sorunun da önüne geçilecektir. Verilen bu teşvikler yeterli değildir.

Hâlihazırda Konya’da Sanayicilerimiz zaten zor durumdadır. Türkiye’yi etkisi altına alan COVİD 19 süreci de Sanayi sektörünü olumsuz anlamda etkilemiştir. Bunu Konya Sanayi Odamızın araştırma raporunda da görmekteyiz. Hükümetin bu dönemde açıkladığı destek paketlerine baktığımızda SGK ve Verginin 6 ay süreyle ertelendiğini gördük. Kazanç olmayan yerden zaten neyin vergisini alacaksınız?”

Sanayicilerin Talepleri Karşılanmalıdır

“Konya Sanayi Odası tarafından COVİD-19 Ekonomik Durum Araştırma raporunda,  firmaların hükümetten beklentileri 29 maddeden oluşmaktadır.

(Sektör kısıtlaması olmaksızın vergi ve SGK ertelenmesi, Corona virüs sonrası pazarı canlandıracak önlemlerin alınması, KGF kredilerinde kullanım sürecinin daha kolay ve esnek olması, KOSGEB aracılığı ile imalata yönelik KOBİ’lere yönelik faizsiz kredilerin çıkarılması, Hijyen ekipmanı bulma ile ilgili güçlüklerin ortadan kaldırılması, KOBİ’lere yönelik limitlerin arttırılması, Ulusal bir ticaret portalının kurulması, Fon dağıtım konusunda bankaların daha adil davranması, Firmalara yönelik güven ortamının yaratılması, SGK ve Vergi borçlarından dolayı bankalara konulan haciz sürecinin uzatılması ve keyfi uygulamaların ortadan kaldırılması, İşe devam kredilerinin 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olarak planlanması,  En az iki yıl vergi ve SGK’larda ödeme süreçlerinin esnetilmesi, Faizsiz bir destek modelinin geliştirilmesi, Üretimi canlandıracak tedbirlerin alınması, İhracatı canlandıracak tedbirlerin alınması, Corona’nın meslek hastalığı sayılmadığı ile ilgili kanuni düzenleme yapılması, Corona sonrası oluşabilecek işçi ve işveren sorunlarına yönelik tedbirlerin alınması, Kur artışlarına yönelik ekonomik tedbirlerin alınması, Firmaların sadece kredileri değil diğer borçlarının da ertelenmesi (ÇEK, SENET VS..) SGK ve Vergi borçlarına yönelik yapılandırmanın getirilmesi, Fon kullanımı noktasında özel bankaların daha esnek olması, Üreticilerin döviz girdi maliyetlerine yönelik tedbirler alınması, Corona virüsü döneminde elektrik ve doğalgaz borçlarına yönelik kalaylık sağlanması, Dönemsel yeni ekonomik tedbirlerin açıklanması, Kısa çalışma ödeneği ile ilgili limitlerin arttırılması, Corona virüs sonrası için üretim ve istihdam ile ilgili geniş bir eylem planının hazırlanması, İşsiz kalanlarla ilgili olarak prosedürün azaltılması ve limitlerin yükseltilmesi)

Sanayicilerimizin yukarıda sıralanan haklı talepleri siyasi iktidar tarafından karşılanması hem ülkemizin hem de sanayicilerimizin yararına olacaktır.Haber Merkezi

Hakkında ismail

Ayrıca kontrol et

İYİ Parti’nin Konya İl Başkanı Av. Gökhan Tozoğlu Kongrede Yeniden Aday

İYİ Parti Konya İl Başkanı Avukat Gökhan Tozoğlu, 2018 yılının Ekim ayından itibaren sürdürmekte olduğu il …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir